Käykää kommentoimassa runkolinjasuunnitelmaluonnoksia

Jokimaan asukkaat, käykäähän kommentoimassa ja tutustumassa bussivuorojen runkolinjasuunnitelma- luonnoksiin linkistä  http://www.lsl.fi/runkolinjastosuunnitelma/runkolinjastosuunnitelman-luonnokset/

Runkolinjojen lisäksi linjastoa täydentävät muut linjat: esim.

Linjat 12 (Hollola kk – Nikkilä) ja 13 (Ruoriniemi – Ala-Okeroinen/Metsä-Hennala) erottuvat runkolinjastosta hieman harvemmalla vuorovälillään. Linja 13 kiertäisi Mäntsäläntien kautta, joka jäisi pois runkolinjan 4 reitiltä.

Runkolinjastosuunnitelman luonnokset

15.2.2019 • Runkolinjastosuunnitelma

Runkolinjastosta on nyt julkaistu ensimmäiset luonnokset, joita on mahdollista kommentoida 19.3.2019 asti. Runkolinjastosuunnittelun tavoitteena on ollut selkeyttää ja nopeuttaa joukkoliikenteen linjastoa. Suunnittelussa on hyödynnetty huhtikuussa 2018 tehdyn asukaskyselyn tuloksia, saapuneita e-palautteita, kuljettajakyselyn vastauksia, nykyisiä matkustajamääriä, asukastiheyttä eri alueilla sekä alueen liikkumisdataa.

Uusi runkolinjasto on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain nykyisten liikennöintisopimusten päättyessä vuosien 2019–2022 aikana.

Luonnoksissa ei ole vielä otettu kantaa pysäkkien sijoitteluun tai lukumäärään, eikä myöskään lopullisiin aikatauluihin. Linjojen vuorovälit ja liikennöintiajat on pääosin suunniteltu, mutta aikataulujen suhteen voi tässä vaiheessa esittää toiveita.

Runkolinjasto perustuu kymmeneen runkolinjaan sekä niitä täydentäviin linjoihin. Linjastosta on tehty kaksi versiota: versio 1 (VE1) perustuu nykyiseen päätökseen, jonka mukaan kaikki linjat kulkevat Matkakeskuksen ja Kauppatorin kautta. Versio 2 (VE2) perustuu mahdollisuuteen rakentaa Vesijärvenkadulle Kauppakeskus Trion kohdalle joukkoliikenteen vaihtoterminaali. Trion terminaalilla vältettäisiin ylimääräiset kierrokset Kauppatorin ympäri ja mahdollistettaisiin samalla vaihtaminen linjalta toiselle Trion edustalla.

Myöhemmin tullaan suunnittelemaan vielä ns. yölinjasto viikonloppuöitä varten sekä Vääksyn suunnan joukkoliikenne.

Varovaisuutta Kyläkunnantiellä ajettaessa talvisaikaan

Kyläkunnantien asukkaat toivovat varovaisuutta ja turvallista ajoliikennettä talvisaikana kohdassa, jossa on vain yksi ajokaista käytössä ja kadunpätkän läpiajoliikenne on ajoittain vilkasta. Lumien auraus kyseisellä kohdalla hankaloituu, kaventaa katua, heijastavat varoitusmerkit jäävät lumen alle ja tienpita voi olla paikoin hyvinkin liukasta.

Pitkäaikaistalviparkissa on raskasta kalustoa Kyläkunnantien varrella. Asiasta on informoitu myös Lahden kaupungille.

Syyskokouksen antia

Jokimaan omakotiyhdistys ry:n syyskokous pidettiin 21.11.2018 Jokimaan ravikeskuksessa. Kokouksessa käsiteltiin syyskokoukselle kuuluvat asiat, sekä toivomuksemme mukaisesti saimme vierailijoita tilaisuuteemme.

Vierailijoina syyskokouksessa:

  • Janne Ekholm esitteli Jokimaan ravikeskuksen yhteyteen suunniteltavaa Biokaasulaitosta kokousväelle.
  • Rami Lehto, kansanedustaja/kaupunginhallituksen- jäsen ja Maarit Tuomi, eduskunta-avustaja, kaupunginhallitus- varajäsen, tekninen- ja ympäristölautakunta jäsen. Vierailijoiden kanssa käytiin vapaamuotoista keskustelua puolin ja toisin. Annoimme ”evästystä” ja etelä-Lahtelaisten terveisiä päättäjille alueemme asioista.
  • Sari Knuuti, kestävän kehityksen ohjaaja, Lahden kaupunki, ympäristökehitys oli mukana osan aikaa syyskokouksessamme. Teemme omakotiyhdistyksenä hänen kanssaan yhteistyötä alueemme tapahtumia, palautteita ym. suunniteltaessa.